Početna Novosti Opštinska uprava
Opštinska uprava
Akcija prolećnog uređenja grada PDF Štampa El. pošta
sreda, 13 mart 2013 14:00

Poštovani sugrađani, u toku su akcije uređenja grada i pripreme za predstojeću turističku sezonu. Cilj nam je da postanemo, i trajno ostanemo, atraktivna i primamljiva turistička destinacija.

Molimo vas da uložimo zajednički napor i damo maksimalni doprinos u kreiranju imidža naše opštine.

 

U tom smislu neophodno je da se:

- redovno vrši košenje trave i održavanje javnih zelenih površina ispred dvorišta,

- fasade svih objekata i izlozi poslovnih prostorija održavaju u čistom, urednom i ispravnom stanju,

- pomogne u očuvanju hortikulturnih zasada na javnim zelenim površinama,

- zeleni otpad nastao orezivanjem (obavezno povezan) odloži pored najbližeg kontejnera,

- zeleni otpad nastao košenjem trave (sakupljen u vreće) odloži pored najbližeg kontejnera,

- kabasti otpad, takođe odloži pored kontejnera.

 

Molimo vas da zeleni i kabasti otpad, isključivo tokom vikenda, uredno odložite na mestu dostupnom vozilima za prikupljanje otpada. Ovaj otpad će se odnositi PONEDELJKOM, tokom MARTA i APRILA.

U nadi da ćemo naići na vaše razumevanje, unapred se zahvaljujemo na saradnji.

 
Obaveštenje o javnom uvidu Nacrta plana detaljne regulacije „Vetroelektrana Ram“ PDF Štampa El. pošta
sreda, 13 mart 2013 13:46

Nacrt plana detaljne regulacije „Vetroelektrana Ram“ na području K.O. Zatonje, K.O. Biskuplje, K.O. Popovac, K.O. Majilovac i K.O. Kurjače izložen je na javni uvid u zgradi Opštine Veliko Gradište, u Velikom Gradištu, ul. Žitni trg br. 1, u prizemlju, soba br. 11 u periodu od 14.03. 2013. do 15. 04. 2013. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine opštine Veliko Gradište održaće se u zgradi Opštine Veliko Gradište, u svečanoj sali SO Veliko Gradište, na spratu, 18. aprila 2013. godine sa početkom u  13,00 časova. U toku javne sednice sva prisutna pravna i fizička lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana, u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine opštine Veliko Gradište.

Zainteresovana pravna i fizičlka lica mogu tokom javnog uvida svoje primedbe na planirana rešenja,  pismeno dostaviti Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove  Opštinske uprave Opštine Veliko Gradište, Veliko Gradište ul. Žitni trg. br.1 najkasnije do 18.aprila 2013. godine.

Ovo obaveštenje objavljuje se shodno čl. 50 Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010) i čl.60-70 Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata („Službeni glasnik RS“, br. 31/2010 ,69/2010 i 16/2011).

 

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene

i imovinsko-pravne poslove

Broj: 353-28/2013-06

Datum: 12.03.2013.god.

 
Obaveštenje o javnom uvidu Nacrta plana detaljne regulacije „Vetroelektrana Dunav 1 i Dunav 3“ PDF Štampa El. pošta
sreda, 13 mart 2013 13:42

Nacrta plana detaljne regulacije „Vetroelektrana Dunav 1 i Dunav 3“ na području K.O. Veliko Gradište, K.O. Kumane i K.O. Kusiće izložen je na javni uvid u zgradi Opštine Veliko Gradište, u Velikom Gradištu, ul. Žitni trg br. 1, u prizemlju, soba br. 11 u periodu od 14.03. 2013. do 15. 04. 2013. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine opštine Veliko Gradište održaće se u zgradi Opštine Veliko Gradište, u svečanoj sali SO Veliko Gradište, na spratu, 18. aprila 2013. godine sa početkom u  13,00 časova. U toku javne sednice sva prisutna pravna i fizička lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana, u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine opštine Veliko Gradište.

Zainteresovana pravna i fizičlka lica mogu tokom javnog uvida svoje primedbe na planirana rešenja,  pismeno dostaviti Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove  Opštinske uprave Opštine Veliko Gradište, Veliko Gradište ul. Žitni trg. br.1 najkasnije do 18.aprila 2013. godine.

Ovo obaveštenje objavljuje se shodno čl. 50 Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010) i čl.60-70 Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata („Službeni glasnik RS“, br. 31/2010 ,69/2010 i 16/2011).

 

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene

i imovinsko-pravne poslove

Broj: 353-29/2013-06

Datum: 12.03.2013.god.

 
10 koraka do otvaranja preduzeća PDF Štampa El. pošta
sreda, 06 mart 2013 09:43
  1. Potrebno je smisliti nekoliko potencijalnih imena za preduzeće.
  2. Na sajtu Agencije za privredne registre (APR) proveriti da li postoji preduzeće sa istim imenom (ne mogu poslovati dva preduzeća pod istim imenom).
  3. U najbližoj knjižari kupiti OP obrazac (najmanje 4 primeraka).
  4. Preuzeti sa sajta APR Ugovor o osnivanju privrednog društva (ako je više od jednog osnivača) ili Odluku o osnivanju privrednog društva (u slučaju da je jedan osnivač), popuniti i štampati u 3 primeraka.
  5. U sudu overite OP obrasce, Ugovor o osnivanju ili Odluku o osnivanju (uplata takse zavisi od broja overenih obrazaca koje podnesete sudu - za 4 primerka OP obrasca iznosi 4x160+70= 710 RSD i 3 primerka ugovora ili odluke iznosi 3x160+70= 550RSD).
  6. Na sajtu APR pročitati upustva za osnivanje privrednog društva. U slučaju da se odlučite za osnivanje privrednog subjekta za čije osnivanje je potreban osnivački ulog, otvoriti privremeni račun u nekoj od poslovnih banaka po izboru i uplatiti osnivački ulog u iznosu navedenom u upustvu. Obavezno od banke tražiti potvrdu o uplati.
  7. U sedištu APR u Beogradu ili u nekoj od organizacionih jedinica APR predati overena dokumenta (Ugovor o osnivanju ili Odluku o osnivanju i Potvrdu o uplati osnivačkog uloga - u zavisnosti od toga da li je predviđen ulog ili nije). Takođe je potrebno dostaviti i dokaz o uplati nakanade za upis u registar koja za osnivanje privrednog subjekta iznosi 4.500,00 RSD + provizija.
  8. Fotokopirati Rešenje o registraciji i u pečatoreznici naručiti pečat (pečati sa mehanizmom su gotovi za jedan dan, cena oko 1.500,00 RSD)
  9. U knjižari kupiti obrazac P1, popuniti i overiti pečatom, zatim u Poreskoj upravi predati fotokopiju rešenja i popunjen i pečatom overen P1 obrazac (za oko 14 dana se dobije PIB - poreski identifikacioni broj).
  10. Kada se dobije PIB sa svom dokumentacijom otići u banku i otvoriti račun preduzeća

SREĆNO!

 
Obaveštenje o javnoj prezentaciji urbanističkog projekta poslovnog objekta kafe restorana za k.p.br. 2366/381 k.o. Veliko Gradište PDF Štampa El. pošta
utorak, 26 februar 2013 13:31

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove opštinske uprave Opštine Veliko Gradište organizuje Javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za k.p.br. 2366/381 K.O. Veliko Gradište podnosioca zahteva Zorana Stokića iz Velikog Gradišta.

Javna prezentacija organizuje se u trajanju od sedam dana počevši od  27.02.2013. godine do 04.03.2013. godine, u  zgradi Opštine Veliko Gradište, soba br. 11. u  prizmelju,  svakog radnog dana od 09 do 13 časova.

Zainteresovani tokom javne prezentacije  svoje primedbe i sugestije na predmetni urbanistički projekat mogu u pismenoj formi dostaviti na pisarnicu Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, ul. Žitni trg br. 1. najkasnije do 04.03.2013. godine do 13,00 časova.

Javna prezentacija se organizuje na osnovu čl. 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009/ i 24/2011).

 

OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene

i imovinsko-pravne poslove

Broj: 353-35/2013-06

Datum: 25.02.2013. godine

 
<< Početak < Prethodna 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Sledeća > Kraj >>

Strana 33 od 72