Početna Novosti Opštinska uprava
Opštinska uprava
Pokrenuto hitno rešavanje pitanja napuštenih životinja u Velikom Gradištu PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 18 april 2013 12:10

U ponedeljak, 01. aprila, predsednik opštine Veliko Gradište, Dragan Milić, primio je predstavnike nemačkog Udruženja za zaštitu životinja ''Tierjammer'' koje je nesebično ponudilo svoju pomoć u cilju rešavanja pitanja napuštenih životinja na ulicama grada.

Ovo udruženje sarađuje sa Udruženjem za zaštitu prava životinja ''MIA'' iz Velikog Gradišta i obezbedilo je našoj opštini materijalnu pomoć u hrani, lekovima, vakcinama, čipovima, sterilizaciji i ostalim potrepštinama neophodnim za zbrinjavanje životinjama kako bi se kontrolisanjem trenutnog stanja istovremeno zaštitila sigurnost i zdravlje građana.

Opština je više puta apelovala na građane da se pridržavaju odredbi Zakona o dobrobiti životinja i opštinske Odluke o držanju domaćih životinja te da ne napuštaju pse i mačke i ne ostavljaju ih na ulici jer time ugrožavaju ne samo životinje već i svoje sugrađane.

Objavljujemo pismo zahvale gospođe Monike, članice Udruženja:

''Poštovani gospodine gradonačelniče Milić,

Moje ime je Monika i ja sam član nemačkog Udruženja za zaštitu životinja ''Tierjammer''.

Na ovaj način bih želela bih da izrazim svoju zahvalnost i poštovanje za Vaše napore i rad za ulične životinje u Velikom Gradištu. Po mom mišljenju, Vi i Vaš grad ste veliki uzor svim drugim gradovima i zajednicama u Vašoj zemlji.

Trebalo bi da bude više političara i državnih službenika koji će slediti primer od Vas i od Vaših kolega u Gradištu. Samo kroz takav blagovremeni, moderan i human pristup dugoročno možete imati rešen problem za kontrolu uličnih životinja.

Mi bismo rado proveli sledeći godišnji odmor u Gradištu, da vidimo napredak i ako je potrebno i pomognemo.

Naša rodbina i poznanici iz Nemačke i Gradišta su izrazili veliko zadovoljstvo i ja već imam slike i informacije na internetu.

Srdačan pozdrav,

Monika''

 

 

 
Obaveštenje o javnom uvidu, javnoj prezentaciji i javnoj raspravi Studije o proceni uticaja na životnu sredinu PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 18 april 2013 11:06

Obaveštavamo vas da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat postavljanja radio bazne stanice mobilne telefonije „Veliko Gradište 2-PO48, POU48, Veliko Gradište čija se realizacija planira na zgradi JP“PTT Srbija“ u ulici Kneza Lazara br. 15, na k.p.br. 798 K.O. Veliko Gradište, na teritoriji opštine Veliko Gradište nosioca projekta „Telekom Srbija“AD Beograd, ul. Takovska br. 2. 11000 Beograd.

JAVNI UVID u Studiju o proceni uticaja projekta postavljanja radio bazne stanice mobilne telefonije može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Veliko Gradište u Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, kancelarija br. 11, ul. Žitni trg br. 1, Veliko Gradište, u periodu od 24.04. do 17.05. 2013. godine u vremenu od 09,00-13,00 časova svakog radnog dana.

Zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu podneti primedbe i mišljenja Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove OU-e Opštine Veliko Gradište zaključno sa 17.05.2013. godine. Primedbe i mišljenja se predaju u pismenom obliku na Pisarnici Opštinske uprave Veliko Gradište.

JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA RASPRAVA o predmetnoj Studiji o proceni uticaja biće održana u prostorijama Opštine Veliko Gradište, u ul. Žitni trg br. 1, u Maloj sali SO Veliko Gradište (na spratu), dana 21. 05. 2013. godine, u vremenu od 11,00 do 13,00 časova.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj studiji o proceni uticaja, saglasno čl. 20 stav 4 Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač studije.

Ovde možete preuzeti:

Obrazac Mišljenja zainteresovane javnosti

Obrazac Mišljenja zainteresovane organizacije

 

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene

i imovinsko-pravne poslove

Broj: 501-15/2013-06

Datum: 18.04.2013. godine

VELIKO GRADIŠTE

 
Javno nadmetanje za davanje u zakup na određeno vreme neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini PDF Štampa El. pošta
petak, 12 april 2013 07:17

Na osnovu člana 96. a saglasno članu 97. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 81/09, 24/11 i 121/12) i člana 15. i 17. st. 2. a u skladu sa članom 19. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik opštine Veliko Gradište“, br. 8/2011) na osnovu predloga JP Direkcije za izgradnju opšine Veliko Gradište br. 364/13 od 07.03.2013. godine,

Komisija za davanje građevinskog zemljišta u zakup Skupštine opštine Veliko Gradište, u skladu sa dopunama Programa davanja u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini za 2013. godinu, na osnovu Odluke Predsednika opštine Veliko Gradište br. 401-51/2013-01-3 od 11.03.2013. godine, o b j a v lj u j e,

 

O G L A S

za

JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP

NA ODREĐENO VREME NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI

 

I Opština Veliko Gradište, nudi u zakup, zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini, vlasništvo opštine Veliko Gradište, radi postavljanja privremenih objekata-kioska u Velikom Gradištu u k.o. Veliko Gradište kojeg čine lokacije:

- lokacija br. 28. površine 16,00 m² spratnosti P+0 u cilju postavljanja privremenog objekta turističkog sadržaja,

- lokacija br. 29. površine 16,00 m² spratnosti P+0 u cilju postavljanja privremenog objekta turističkog sadržaja,

II Predmeti nadmetanja nalaze se na delu ka. parc. br. 544. u Velikom Gradištu „Na Dunavskom keju“ a u zakup se nude kao komunalno neuređene i neopremljene.

Troškove komunalnog uređenja i opremanja lokacija snosi budući zakupac.

III Lokacije se daju u zakup na period 2009.-2014. godina.

Izabrani zakupac je dužan da Planom predviđene sadržaje realizuje i stavi u fuknciju u roku od 6 (šest) meseci, računajući od dana pravosnažnosti Rešenja o davanju u zakup građevinskog zemljišta.

IV Na parcelama je predviđena izgradnja odnosno postavljanje privremenih objekata turističkog sadžaja predviđenih Programom postavljanja privremenih objekata-kioska na području Velikog Gradišta za period 2009.-2014. godina.

V Početna cena zakupnine za predmet nadmetanja iznosi 83,00 dinara/m²  mesečno.

Usklađivanje zakupnine vršiće se godišnje, indeksom potrošačkih cena.

VI Ponuđeni iznos zakupnine zakupac je dužan da plaća mesečno u napred i u celini, a u skladu sa Ugovorom kojeg će nakon pravosnažnosti rešenja o davanju u zakup zaključiti a pod pretnjom propuštanja.

Bliži uslovi koji se tiču plaćanja nepokretnosti biće definisani Ugovorom.

VII Javno nadmetanje održaće se ako istom prisustvuju najmanje 2 aktivna ponudioca dana 13.05.2013. godine sa početkom u 10,00 časova, u Velikoj sali SO Veliko Gradište.

Ako prvo nadmetanje ne uspe, ovim putem određuje se novo za dan 20.05.2013. godine u isto vreme i na istom mestu.

VIII Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica, koja do početka nadmetanja uplate depozit u visini od 10% od ukupne mesečne početne cene, za objekat za koji se nadmeću i prijave svoje učešće Imovinsko–pravnoj službi SO Veliko Gradište do 9,00 časova dana 13.05.2013. god. zaključno.

Kaucija-depozit plaća se na blagajni gotovinski ili i žiro račun Opštinske uprave opštine Veliko Gradište.

Minimalni licitacioni korak je: 1,00 dinar/m².

IX Po završenom nadmetanju licima čije ponude ne budu prihvaćene vratiće se garantni isnos.

Zakupcu koji ponudi najveći isnos za predmet nadmetanja depozit će se vratiti tek po zaključenju Ugovora o zakupu i uplati mesečne ponuđene cene.

X U slučaju da budući zakupac ne zaključi Ugovor ili ne plati mesečnu izlicitiranu cenu za lokaciju za koju je zainteresovan ili ne izvede radove predviđene u roku od 6. meseci, bliže određene tač. III st. 2 ili lokaciju koristi suprotno nameni, zemljište dato u zakup biće mu izuzeto odnosno rešenje o davanju u zakup biće stavljeno van snage a ugovor o zakupu raskinut krivicom zakupca.

XI Bliži uslovi koji se tiču javnog nadmetanja na tel. 012/662-122 lok. 116 ili lično u prostorijama Imovinsko-pravne službe Opštinske uprave opštine Veliko Gradište soba br. 11 prizemlje.

Osoba za kontakt Miloš Stojadinović stručni saradnik, tel. 063/270 - 259.


Broj: 464-38/2013-06,
dana 04. aprila 2013. godine,

KOMISIJA SO VELIKO GRADIŠTE
za davanje građevinskog zemljišta u zakup

 
Ostvarivanje prava u skladu sa Uredbom o energetski zaštićenom kupcu PDF Štampa El. pošta
utorak, 09 april 2013 09:08

Članom 5. stav 6. Uredbe o energetski zaštićenom kupcu („Službeni glasnik RS“ br.27/2013) predviđeno je da korisnici dečijeg dodatka koji su to pravo ostvarili o propisima po kojima se uređuje socijalna zaštita stiču status  energetski zaštićenog  kupca bez  podnošenja zahteva.

Na osnovu dopisa Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike  br. Sl/2013 od 03.04.2013. godine neophodno je da odmah, a najkasnije do 15.4.2013. godine, Službi društvene brige o deci - kancelarija br. 3 - Ana Pantić, dostavite ED broj iz računa za utrošenu električnu energiju, kako biste stekli status energetski zaštićenog kupca u potrošnji električne energije.

Potrebna dokumentacija za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca

  1. Dokaz o broju članova domaćinstva – izjava dva svedoka data pred nadležnim organom.
  2. Dokaz o ukupnim mesečnim primanjima (ček od penzije, uverenje nadležnog organa, odnosno poslodavca, za decu stariju od 15 godina potvrda da su na redovnom školovanju, za nezaposlene - uverenje zavoda za zapošljavanje).
  3. Posedovni list iz mesta prebivališta i mesta rođenja o posedovanju nepokretnosti i prihodima od nepokretnosti.
  4. Uverenje lokalne poreske uprave da li poseduje  imovinu koja podleže oporezivanju.
  5. Poslednji račun za električnu energiju.

Napomena: potrebni dokazi pribavljaju se  za mesec koji prethodi mesecu podnošenja zahteva.


Odeljenje za
opštu upravu i javne službe

Broj: 560-57/2013-02

Dana 04.04.2013. god.

 
Obnova Ramske tvrđave - vredan projekat Srbije i Turske PDF Štampa El. pošta
petak, 29 mart 2013 12:19

Rekonstrukcija srednjovekovne Ramske tvrđave kod Velikog Gradišta sprovodiće se u pet faza i uz ulaganje 1,5 miliona evra. Prema idejnom projektu, koji su u Velikom Gradištu, koji su u Velikom Gradištu predstavili autori, stručnjaci Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, zajedno sa arhitektkinjom Svetlanom Vukadinović, obnova tvrđave odvijaće se od 2013. do 2018. godine. Izradu glavnog projekta i arheološka istraživanja u vrednosti od 500.000 evra, finansiraće lokalna samouprava i resorna republička ministarstva. Glavni deo projekta, konzervaciju i restauraciju same tvrđave, finansiraće Republika Turska, sa oko milion evra, preko svoje agencije za međunarodnu kulturnu saradnju i razvoj Tika - kažu u opštini Veliko Gradište.

Svoje učešće u projektu obnove Turska je najavila još 2009. godine, jer se radi o vojničkom, artiljerijskom utvrđenju koje je podigla turska vojska 1483. godine, za vreme vladavine sultana Bajazita Drugog (1480-1512). Turci su ovu tvrđavu, pod prvobitnim nazivom Ihram, podigli na desnoj obali Dunava radi osvajanja Panonske nizije. Nedaleko od utvrđenja, podignutog u blizini antičkog grada Lederate, nalaze se tursko kupatilo „amam“ i stari karavansaraj, namenjen smeštaju putnika i trgovaca, koji je jedan od najočuvanijih na teritoriji Srbije. Sama Ramska tvrđava jedna je od sedam srednjevekovnih utvrđenja podignutih na obalama Dunava i njegovom toku kroz Srbiju. Sazidana je u obliku nepravilnog petougla i prostire se na površini od oko 850 kvadrata.

Tvrđava u svom sastavu ima i pet kula, od kojih je u najgorem stanju jugoistočna, jer je oštećena 1788. godine, u velikoj eksploziji za vreme Austro-ugarskog rata. Tokom rekonstrukcije bedema i kula, unutar i izvan Ramske tvrđave odvijaće se i arheološka istraživanja. Osim stručnjaka arheologa, na poslovima iskopavanja biće neophodna i lokalna radna snaga, koja će na ovom projektu biti uposlena tokom narednih pet godina. Nakon završetka obnove Ramske tvrđave, u opštini Veliko Gradište nadaju se da će privući još veći broj domaćih i stranih turista.

''Zahvaljujući uređenju turističko-sportskog kompleksa na Srebrnom jezeru, broj turista u Velikom Gradištu prošle godine povećan je za 20 odsto u odnosu na 2011. godinu. Nakon obnove Ramske tvrđave, računamo na još veći broj turističkih poseta i noćenja - kaže Dragan Milić, predsednik opštine Veliko Gradište. Ramska tvrđava nalazi se na samo 17 kilometara udaljenosti od Đerdapske magistrale, što posebno pogoduje turistima koji prolaze kroz ovaj deo istočne Srbije. Poseta ovom srednjovekovnom objektu biće omogućena i turističkim brodovima, jer se u njenom podnožju predviđa izgradnja pristaništa.''

Tekst: M. Veljković

Izvor: Braničevo Danas


 
<< Početak < Prethodna 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Sledeća > Kraj >>

Strana 33 od 73