Početna Novosti Opštinska uprava
Opštinska uprava
“ALASI” NAJBOLJI NA PASULJIJADI “GRADIŠTANAC 2013” PDF Štampa El. pošta
utorak, 20 avgust 2013 12:07

 Pasuljijada Gradištanac 2013“ održana je, po osmi put, 10. avgusta u Velikom Gradištu. Blizu osamdeset ekipa najrazličitijih naziva i dobrog raspoloženja uzele su učešće u ovom svojevrsnom kulinarskom nadmetanju koje već godinama unazad karakteriše pesma, smeh, muzika i najukusniji pasulj Gradištanac.svojevrsnom kulinarskom nadmetanju koje već godinama unazad karakteriše pesma, smeh, muzika i najukusniji pasulj Gradištanac.

 

  

 
 
Opširnije...
 
Javno nadmetanje za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini PDF Štampa El. pošta
utorak, 20 avgust 2013 10:47

Na osnovu člana 96. st. 1. a saglasno članu 97. st. 4. Zakona o planiranju i izgradnji («Službeni glasnik RS», br. 72/2009,81/2009 i 24/2011) i člana 19. Odluke o građevinskom zemljištu («Opštinski službeni glasnik», br.8/2011),

Opširnije...
 
JAVNO NADMETANJE PDF Štampa El. pošta
petak, 16 avgust 2013 20:48
RADI OTUÐENJA PUTNICKIH MOTORNIH VOZILA NA KOJIMA PRAVO SVOJINE IMA OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE
 
Opširnije...
 
Javno nadmetanje za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini PDF Štampa El. pošta
petak, 16 avgust 2013 08:19

Na osnovu člana 96. st. 1. a saglasno članu 97. st. 4. Zakona o planiranju i izgradnji («Službeni glasnik RS», br. 72/2009,81/2009 i 24/2011) i člana 19. Odluke o građevinskom zemljištu («Opštinski službeni glasnik», br.8/2011),

Komisija za davanje građevinskog zemljišta u zakup Skupštine opštine Veliko Gradište na osnovu Programa davanja u zakup-otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini za 2013. godinu, na predlog JP Direkcije za izgradnju opštine Veliko Gradište,  o b j a v lj u j e,

 

JAVNO   NADMETANJE

ZA OTUĐENJE  NEIZGRAĐENOG  GRAĐEVINSKOG

ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI

 

I. Opština Veliko Gradište, izvršiće otuđenje- davanje u zakup, zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, lokacije „Vodotoranj“ ,koje čine neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini, upisane u korist opštine Veliko Gradište a u obuhvatu su Plana generalne regulacije dela naselja Veliko Gradište,Izmene i dopune plana generalne regulacije u  K.O. Veliko Gradište, radi izgradnje objekata predviđenih planovima a njih čine sledeće nepokretnosti:

 I.1. 1) kat. parc. br. 2149/5 „Vodotoranj ",njiva 2. klase cela vel. 8,33 ar, iz L.n.br. 293 k.o. Veliko Gradište sa pravom javne  svojine u korist opštine Veliko Gradište biće data na otuđenje.

II
.
Predmeti nadmetanja iz tačke I.1. nalaze se u obuhvatu Plana generalne regulacije dela naselja Veliko Gradište  i Izmene i Dopune Plana generalne regulacijea dela naselja Veliko Gradište otuđuju  se  i nude kao komunalno neuređene i neopremljene

Troškove komunalnog uređenja i opremanja parcela snosi budući kupac.

III. Nepokretnosti iz I.1. se otuđuju budućim kupcima u svojinu.

IV Na parcelama iz I.1. je predviđena izgradnja objekata i sadržaja određenih Planom generalne regulacije dela naselja Veliko Gradište i Izmene i Dopune plana generalne regulacije, raznih namena zavisno od zone a na osnovu urbanističko - tehničkih uslova i Urbanističke projektne dokumentacije.

V. Početna cena za predmeta  nadmetanja iz člana I.1.

iznose za kat. parc. br. 2149/5 „Vodotoranj ",njiva 2. klase cela vel. 8,33 ar, iz L.n.br. 293 k.o. Veliko Gradište sa pravom javne  svojine u korist opštine Veliko Gradište, 2000 eura po aru

VI. Ponuđeni iznos kupoprodajne cene kupac je dužan da uplati u napred i u celini, a u skladu sa Odlukom o građevinskom zemljištu («Opštinski službeni glasnik», br. 08/2011) pod pretnjom propuštanja.

Bliži uslovi koji se tiču plaćanja nepokretnosti biće definisani Ugovorom.

VII. Javno nadmetanje održaće se ako istom prisustvuju najmanje 2 aktivna ponudioca dana 18.09.2013. godine sa početkom u 11,00 časova, u Velikoj sali SO Veliko Gradište.

VIII. Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica, koja do početka nadmetanja uplate depozit u visini od 10% od početne cene i prijave svoje učešće Imovinsko – pravnoj službi SO Veliko Gradište do 13,00 časova dana 17.09.2013. godine.

Kaucija-depozit plaća se na blagajni ili na žiro račun Opštinske uprave opštine Veliko Gradište.

Minimalni licitacioni korak je: 50. eura/ar.

Devizni iznos plaća se u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan plaćanja

IX. Po završenom nadmetanju licima čije usmene ponude ne budu prihvaćene vratiće se garantni iznos.

Kupcu koji ponudi najveći iznos za predmet nadmetanja depozit će se vratiti tek po uplati celokupno izlicitirane, odnosno ponuđene cene.

X. U slučaju da budući kupac ne uplati izlicitiranu cenu u skladu sa tač 6. ovog Oglasa ili ne izvede radove predviđene projektnom dokumentacijom, otuđeno zemljište  biće mu izuzeto saglasno članovima 35. i 36. Odluke o građevinskom zemljištu (“Opštinski službeni glasnik”, br. 8/2011), a uložena sredstva vraćena tek po otuđenju predmetnog zemljišta drugom zainteresovanom kupcu i njegovog plaćanja opštini Veliko Gradište

XI. Bliži uslovi koji se tiču javnog nadmetanja na tel. 012/662-122 ili lično u prostorijama Opštinske urave opštine Veliko Gradište – imovinsko pravna služba, soba br. 11.  prvi sprat.Osoba za kontakt  dipl.pravnik Suzana Đorđević.

 

Broj: 464-59/2013-06,
dana 16. Avgust 2013. godine,

 

KOMISIJA SO VELIKO GRADIŠTE                                                                                                                    

za otuđenje - davanje u zakup građevinskog zemljišta

 

Opširnije...
 
Ispravka informacije objavljene u dnevnim novinama ''Blic'' pod naslovom ''Uskoro blokada Novog Sada i Velikog Gradišta'' PDF Štampa El. pošta
petak, 09 avgust 2013 12:10

Opština Veliko Gradište uputila je danas, zbog netačnih navoda iznetih u tekstu, uredništvu dnevnih novina ''Blic'' zahtev sledećeg sadržaja za ispravku informacije objavljene pod naslovom ''Uskoro blokada Novog Sada i Velikog Gradišta''.
 
''Obraćamo Vam se povodom teksta objavljenog u dnevnim novinama ''Blic'' od 08. avgusta ove godine, broj 5923, pod naslovom ''Uskoro blokada Novog Sada i Velikog Gradišta'', autorke Bojane Anđelić.
Molimo Vas da, zbog niže navedenih nepravilnosti u tekstu, odnosno iznošenja netačnih podataka, u cilju korektnog izveštavanja javnosti, a u skladu sa Zakonom o javnom informisanju (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 43/03, 61/05 i 71/09)objavite sledeću ispravku.
Opština Veliko Gradište od dana stupanja na snagu Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 119/2012) isti nije prekršila.
Računovodstvo Opštinske uprave opštine Veliko Gradište ima izuzetno dobru saradnju sa svim svojim direktnim i indirektnim korisnicima i svakodnevno radi u RINO aplikaciji te do sada nije bilo nikakvih problema.
Takođe, na sajtu Ministarstva finansija i privrede svakodnevno se izveštava o prekoračenjima rokova svih budžetskih korisnika Republike Srbije, a već dan pre izlaska navedenog broja opština Veliko Gradište nije bila u toj evidenciji, te iz ovog razloga smatramo da je navedena informacija izneta bez osnova iako je bila dostupna i proverljiva.
Tražene informacije mogli ste dobiti ne samo od predsednika opštine, Dragana Milića, i njegovog zamenika, Slađana Markovića, već i od Odeljenja za finansije Opštinske uprave Veliko Gradište čiji se kontakti nalaze na internet prezentaciji opštine.''
 

Prethodne nedelje je došlo do prekoračenja roka za 10 dana, odnosno, račun je plaćen u zakonskom roku ali je došlo do tehničke greške u službi računovodstva Predškolske ustanove ''Majski cvet'' Veliko Gradište te isti nije izmiren u RINO aplikaciji. Netačna je informacija data u naslovu da Velikom Gradištu preti blokada kao i podatak da je opština Veliko Gradište od strane Poreske uprave primila opomenu za neplaćene obaveze.

Zamenik predsednika opštine,
Slađan Marković
 
Načelnik Odeljenja za finansije,                                                                 
Jelena Pantić
 
<< Početak < Prethodna 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Sledeća > Kraj >>

Strana 33 od 81