Početna Novosti Opštinska uprava
Opštinska uprava
Poziv za podnošenje ponuda - izrada tabli sa nazivom ulica i kućnih brojeva PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 25 februar 2013 13:04

Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, Žitni trg br 1, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti  – izrada tabli sa nazivom ulica i kućnih brojeva za naselje Veliko Gradište.

Pravo učešća u postupku ima domaće i strano pravno ili fizičko lice koje ispunjava uslove iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama  (« Službeni glasnik RS» broj 116/2008).

Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa konkursnom dokumentacijom i pozivnim pismom.

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana, od 8,00 do 14,00 časova, počev od dana slanja pozivnog pisma. Konkursna dokumentacija se može preuzeti na adresi: Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, Žitni trg br. 1, kancelarija br.4. Konkursna dokumentacija može biti dostavljena  poštom ili elektronskom poštom.

Rok za podnošenje ponuda je 07.03.2013. godine. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu naručioca najkasnije poslednjeg dana navedenog roka, do 11,00 časova. Ponude se podnose u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu naručioca: Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, Žitni trg br. 1 (kancelarija br. 1.), sa naznakom „Ne otvarati-Ponuda za izradu tabli,  redni broj JN 10/2013“ Na poleđini koverte upisuje se naziv, adresa ponuđača i kontakt telefon.

Otvaranje ponuda je javno. Ponude će se otvarati odmah, po isteku roka za podnošenje ponuda, to jest u 11.30 časova poslednjeg dana gore navedenog roka. Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Opštinske uprave opštine Veliko Gradište (kancelarija br. 4 ili mala sala SO). Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnici ponuđača moraju imati ovlašćenje koje će predati Komisiji za javne nabavke prilikom otvaranja ponuda.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Navedenu odluku naručilac će dostaviti svim podnosiocima ponuda u roku od tri dana od dana njenog donošenja.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 012/660-122, e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , osoba za kontakt je Vesna Milanović, referent za javne nabavke.

Želimo Vam puno uspeha na tenderu.

 

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 404- 19/2013-01-3

Datum: 25.02.2013. god.

Veliko Gradište

 
Tradicionalna zimska škola za poljoprivredne proizvođače PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 21 februar 2013 13:19

Opština Veliko Gradište poziva sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače na Tradicionalnu zimsku školu Poljoprivredne savetodavne i stručne službe za proizvođače Braničevskog upravnog okruga.

Zimska škola se organizuje u trajanju od pet radnih dana u prostorijama Poljoprivredne savetodavne i stručne službe d.o.o. Požarevac, Dunavska 91, od 25. februara do 01. marta, sa početkom u 10,00 časova.

 
Poziv za podnošenje ponuda - izrada osnove gazdovanja šumama PDF Štampa El. pošta
sreda, 20 februar 2013 14:03

Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, Žitni trg 1, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti  – izrada osnove gazdovanja šumama na teritoriji opštine Veliko Gradište.

Pravo učešća u postupku ima domaće i strano pravno ili fizičko lice koje ispunjava uslove iz člana 44.  Zakona o javnim nabavkama  (« Službeni glasnik RS» broj 116/2008).

Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa konkursnom dokumentacijom i pozivnim pismom.

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana, od 8,00 do 14,00 časova, počev od dana slanja pozivnog pisma. Konkursna dokumentacija se može preuzeti na adresi: Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, Žitni trg br. 1, kancelarija br.4. Konkursna dokumentacija može biti dostavljena  poštom ili elektronskom poštom.

Rok za podnošenje ponuda je 04.03.2013. godine. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu naručioca najkasnije poslednjeg dana navedenog roka, do 11,00 časova.  Ponude se podnose u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu naručioca: Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, Žitni trg br.1 (kancelarija br. 1.), sa naznakom „Ne otvarati - Ponuda za izradu šumske osnove,  redni broj JN 9/2013“ Na poleđini koverte upisuje se naziv, adresa ponuđača i kontakt telefon.

Otvaranje ponuda je javno. Ponude će se otvarati odmah, po isteku roka za podnošenje ponuda, to jest u 11.30 časova poslednjeg dana gore navedenog roka. Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Opštinske uprave opštine Veliko Gradište (kancelarija br. 4.). Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnici ponuđača moraju imati ovlašćenje koje će predati Komisiji za javnu nabavku prilikom otvaranja ponuda.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Navedenu odluku naručilac će dostaviti svim podnosiocima ponuda u roku od tri dana od dana njenog donošenja.

Dodatna obaveštenja i informacije mogu se dobiti na telefon 012/660-122, e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , osoba za kontakt je Vesna Milanović, referent za javne nabavke.

Želimo Vam puno uspeha na tenderu.

 

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj:404- 18 /2013-01-3

Datum: 20.02.2013.god.

 
Poziv za podnošenje ponuda - za uništavanje krpelja i ambrozije PDF Štampa El. pošta
sreda, 20 februar 2013 14:02

Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, Žitni trg 1, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti – izbor Ponuđača za uništavanje krpelja i ambrozije na teritoriji opštine Veliko Gradište, prevashodno u školskim dvorištima.

Pravo učešća u postupku ima domaće i strano pravno ili fizičko lice koje ispunjava uslove iz člana 44.  Zakona o javnim nabavkama  (« Službeni glasnik RS» broj 116/2008).

Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa konkursnom dokumentacijom i pozivnim pismom.

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana, od 8,00 do 14,00 časova, počev od dana slanja pozivnog pisma. Konkursna dokumentacija se može preuzeti na adresi: Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, Žitni trg br. 1, kancelarija br.4. Konkursna dokumentacija može biti dostavljena  poštom ili elektronskom poštom.

Rok za podnošenje ponuda je 27.02.2013. godine. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu naručioca najkasnije poslednjeg dana navedenog roka, do 11,00 časova.  Ponude se podnose u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu naručioca: Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, Žitni trg br.1 (kancelarija br. 1.), sa naznakom „Ne otvarati - Ponuda za uništavanje krpelja i ambrozije,  redni broj JN 8/2013“ Na poleđini koverte upisuje se naziv, adresa ponuđača i kontakt telefon.

Otvaranje ponuda je javno. Ponude će se otvarati odmah, po isteku roka za podnošenje ponuda, to jest u 11.30 časova poslednjeg dana gore navedenog roka. Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Opštinske uprave opštine Veliko Gradište (kancelarija br. 4.). Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnici ponuđača moraju imati ovlašćenje koje će predati Komisiji za javnu nabavku prilikom otvaranja ponuda.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Navedenu odluku naručilac će dostaviti svim podnosiocima ponuda u roku od tri dana od dana njenog donošenja.

Dodatna obaveštenja i informacije mogu se dobiti na telefon 012/660-122, e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , osoba za kontakt je Vesna Milanović, referent za javne nabavke.

Želimo Vam puno uspeha na tenderu.

 

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 404-17 /2013-01-3

Datum: 20.02.2013.god.

Veliko Gradište

 
Obaveštenje o javnom uvidu, javnoj prezentaciji i javnoj raspravi Nacrta regionalnog plana upravljanja otpadom za Braničevski okrug PDF Štampa El. pošta
sreda, 20 februar 2013 10:46

Nacrt Regionalnog plana upravljanja otpadom za Braničevski okrug: grad Požarevac i opštine Veliko Gradište, Golubac i Žabari izlaže se na javni uvid u trajanju od 15 dana, počev od 26.02.2013. godine u vremenu od 10-14 časova, u zgradi opštine Veliko Gradište, soba br. 11, Veliko Gradište, Žitni trg br. 1.

Javna prezentacija i javna rasprava u prisustvu obrađivača plana održaće se 11.03.2013. godine sa početkom u 10,00 časova u velikoj sali SO Veliko Gradište.

Zainteresovani organi, organizacije i javnost tokom javnog uvida svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja regionalnog plana mogu u pismenoj formi dostaviti na pisarnicu Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, ul. Žitni trg br. 1. najkasnije do 13.03.2013. godine do 14,00 časova.

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE
OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene
i imovinsko-pravne poslove
Broj: 501-7/2013-06
Datum: 18.02.2013. godine

 
<< Početak < Prethodna 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Sledeća > Kraj >>

Strana 33 od 71