Početna
    Komisija za mandatna i imunitetska pitanja PDF Štampa El. pošta
    sreda, 05 avgust 2009 21:48

    Komisija za mandatna i imunitetska pitanja vrši poslove verifikacionog odbora u slučaju potvrđivanja mandata odbornika čiji je mandat dodeljen, umesto odbornika kome je prestao mandat, razmatra razloge prestanka mandata pojedinih odbornika kada za to ima potrebe i o tome podnosi skupštini izveštaj, utvrđuje pravo političkim strankama, koallicijama političkih stranaka, drugim političkim organizacijama i grupama građana koje imaju odbornike u Skupštini na finansiranje kao i druga pitanja u vezi sa mandatno-imuniteskim pravima odbornika.