Početna
    Komisija za izbor, imenovanje i administrativne poslove PDF Štampa El. pošta
    sreda, 05 avgust 2009 21:48

    Komisija za izbor, imenovanje i administrativne poslove razmatra predloge za imenovanje i razrešenje predsednika, zamenika predsednika i članova skupštinskih radnih tela, upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi čiji je osnivač opština i školskih odbora, odlučuje o pravima i obavezama po osnovu rada lica koja bira, imenuje ili postavlja Skupština ili Opštinsko veće, odlučuje o pitanjima koja se odnose na plate, dodatke na plate, naknade i ostala primanja izabranih, postavljenih i imenovanih lica, obavlja druge poslove u skladu sa odlukama Skupštine.