Početna Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta za uzgoj živine
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta za uzgoj živine PDF Print E-mail
  Tuesday, 18 August 2015 07:34

  Nosilac projekta Dunić Duško, iz Velikog Gradišta, ul. Kneza Lazara br. 1/6 podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta za uzgoj živine, čija se realizacija planira na k.p.br. 2263 K.O. Kusiće,  na teritoriji opštine Veliko Gradište.

  Poziva se zainteresovana javnost da izvrši javni uvid u sadržinu zahteva u Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene i imovinske poslove Opštinske uprave Opštine Veliko Gradište, ul. Žitni trg br. 1, soba 12, prizemlje, radnim danima od 09-12 časova.

  Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja u pismenom obliku o zahtevu nosioca projekta je 28.08.2015. godine.

  Ovo obaveštenje je doneto na osnovu čl. 29 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br. 135/2004, 36/2009)

  Poslovi poljoprivrede, vodoprivrede i zaštite životne sredine:

                                                                                                                              Danijela Ilić, dipl inž.polj.