Početna Odsek za kućno lečenje Doma zdravlja Veliko Gradište počeo sa radom
  Odsek za kućno lečenje Doma zdravlja Veliko Gradište počeo sa radom PDF Print E-mail
  Wednesday, 08 July 2015 10:01

  Obaveštavamo Vas da odsek za kućno lečenje počinje sa radom 15.06.2015. godine. Vaša saradnja će nam doprineti u poboljšanju kvaliteta rada.           

  Molimo Vas da, ako imate potrebu za ovakvim vidom lečenja, pozovete na telefone:

  062/80-92-706   Dr  Ivan Marković

  062/80-92-654   Rajčić Miodrag, med. tehničar 

  Pravo na kućno lečenje bi imale sledeće kategorije bolesnika: 

  1. Nepokretni i teško pokretni bolesnici

  2. Bolesnici koji su korisnici tuđe nege

  3. Slepa lica

  4. Bolesnici sa invaliditetom

  5. Bolesnici sa terminalnim stadijumom bolesti (maligna oboljenja)

  6. Bolesnici stariji od 65 godina koji imaju potvrdu izabranog lekara da im je ovakav vid lečenja neophodan

  7. Bolesnici koji imaju potvrdu izabranog lekara da im je ovakav vid lečenja neophodan

  8. Socijalno ugroženi građani 

  Zdravstvena zaštita bi se  pružala u obimu utvrđenom procedurom o pružanju zdravstvene zaštite u kućnim uslovima.           

                                                              Raspored obilaska: 

  1. Ponedeljak  

  od 08-13 h

  Sirakovo, Kurjače, Popovac, Biskuplje

  2. Utorak

  od 08-13 h

  Zatonje, Ram, Kisiljevo, Topolovnik, Kumane, Ostrovo

  3. Sreda            

  od 08-13 h

  Požeženo, Tribrode, Kusiće, Carevac

  4. Četvrtak      

  od 08-13 h

  Kamijevo, Desine, Ljubinje, Pečanica

  5. Petak            

  od 08-13 h

  Č. Bara, Garevo, Doljašnica, Makce

  Veliko Gradište

  29.05.2015. godine 

  Načelnik  SZZOS                                                                      Direktor Doma zdravlja
                                                                                                         Veliko Gradište
  Dr Nedeljko Vasić                                                                       Dr Ljiljana Stevanović